Velkommen til oss

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 05.12 12:00 Språkkafè Ringerike Bibliotek
Tir 05.12 18:00 Runes trim- og motivasjonsgruppe Ringerike Frivilligsentral
Ons 06.12 10:00 Bridge Ringerike Frivilligsentral
Tor 07.12 11:00 Aktivitetsgruppe Ringerike Frivilligsentral
Tor 07.12 14:00 BUA Ringerike Frivillighetens hus (Hønefoss skole), Hønengt. 9

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

Tilbudet innebærer inntil 30 min. gratis advokathjelp. NB! Alle må møte til oppstartstidspunkt kl. 18.00!

Les mer

Går tur ca 1 time med innlagte fysiske øvelser underveis. Gruppen samles hver torsdag (ikke "røde" dager) kl 11.00 og er ute hele året. Møtes ikke i juli. Samarbeid med Frisklivssentralen i Ringerike. Oppstart 24. august.

Les mer

Som aktivitetsvenn bidrar du til at personer med demens får en bedre hverdag gjennom besøk og/eller aktivitet i institusjon eller privat hjem 1-2 timer hver 14. dag eller hver uke. Alle må gjennomgå kurs, og det arrangeres felles samlinger for aktivitetsvennene for å dele erfaringer.

Les mer

BUA Ringerike holder åpent torsdager kl. 14.00-18.00.

Les mer

Ringerike Frivilligsentral er med i et opplegg med båtvettundervisning for 7. klasse på grunnskoler nærliggende vann/elv. Dette er et samarbeid med politi, brann- og redningstjenesten, Ringerike Røde kors, kjentmann Frivilligsentralen i Hole og Ringerike kommune. Undervisningen foregår på våren.

Les mer

Gruppeaktiviteter ved Ringerike Frivilligsentral

Les mer

Flerkulturell gruppe for kvinner fra 55 år på Frivillighetens hus hver torsdag fra kl 11.00 - 13.00. Gruppen er åpen for alle som ønsker og delta, og skal være et sted hvor man kan møtes for forskjellige aktiviteter og språktrening. Gruppen ledes av frivillige hjelpere ved Ringerike Frivilligsentral. Oppstart torsdag 7 september kl 11.

Les mer

Mange av sentralens frivillige hjelpere bidrar med hjelp på institusjoner i distriktet. Aktiviteter kan være sosialt samvær, tur, høytlesning, arrangementer, sang og musikk. Ta kontakt for mer informasjon.

Les mer

Hver høst formidler vi kontakt mellom de som har frukt og bær som de ikke benytter seg av, og de som ønsker å plukke. Har du bær/epler/pærer i hagen som du selv ikke bruker, eller ønsker du å få lov til å plukke? Ta kontakt så formidler vi ønskene. Ingen betaling for råvarene.

Les mer

Det samles inn julegaver som gis videre til barnevernet i kommunen. Alle gaver er kjærkomne, men det må være nytt/ubrukt. Gavene merkes med lapper som viser alder, kjønn, innhold og ca pris. Sistnevnte er for at søsken skal få gaver av samme verdi. Barnevernet tar av disse lappene før utlevering. Dette er en fint bidrag til å skape en hyggelig jul for mange barn/unge som trenger det. Frist for innlevering er 9. desember.

Les mer

Et tilbud til beboere i Ringerike, Hole og Jevnaker. Det deles ut og tas imot klær annenhver uke i Frivillighetens Hus (Hønefoss skole). Samarbeidsprosjekt mellom RFS, Ringerike Soroptimistklubb, Refugees Welcome to Ringerike og Ringerike kommune. Klesmarkedet er gratis, og målgruppen er innbyggere i vår region som trenger ekstra klær.

Les mer

Velkommen til kveldsturen Kul-Tur med fine turer i nærområdene i sommerhalvåret. Oppstart når det begynner å bli mulig å ferdes i skogen på våren, og avslutning på høsten når det begynner å bli mørke kvelder. Avreise fra Ringerike Frivilligsentral kl. 17.00. En frivillig hjelper er turleder hver gang. Ta på gode sko og ta gjerne med litt nistemat og et sitteunderlag. Turene annonseres under "Det skjer" i Ringerikes Blad. Vi gleder oss til en ny sesong med nye turer. De to siste turene har oppstart 16.30.

Les mer

Kan du bidra?

Her kan du varsle Frivilligsentralen om du kan bidra som frivillig, eller om du ønsker hjelp.

Bli frivillig

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å bli frivillig, eller registrer deg på den aktiviteten du ønsker. Se under "Kan du bidra".

Om oss

Her finner du litt informasjon om Ringerike Frivilligsentral
2023 © Ringerike Frivilligsentral