Velkommen til oss

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

Advokatene i Ringerike er tilstede annenhver torsdag etter turnus for å gi råd til brukere. Denne hjelpen er gratis. Møt opp kl 18.00. Oppstart månedsskiftet januar/februar og avslutning i begynnelsen av desember, samtidig som det er lang sommerferie.

Les mer

Ringerike Frivilligsentral er med i et opplegg med båtvettundervisning for 7. klasse på grunnskoler nærliggende vann/elv. Dette er et samarbeid med politi, brann- og redningstjenesten, Ringerike Røde kors, kjentmann Frivilligsentralen i Hole og Ringerike kommune. Undervisningen foregår på våren.

Les mer

Gruppevirksomhet som er åpne for alle.

Les mer

Klesbytting er sosialt og miljøvennlig. Klær kan ha lengre levetid enn mange tror og er et flott alternativ til bruk og kast-mentaliteten

Les mer

Frivillige leser Ringerikes Blad inn på cd. Disse sendes ut til blinde og svaksynte i Ringerike, Hole og Jevnaker. Det er gratis å motta disse tjenestene. Ta kontakt dersom du vet om noen som ønsker lydavis.

Les mer

Frivillige natteravner er ute i bybildet på kveld/natt lørdag. De skal være en trygghet, spesielt for de unge, men bidrar også til et roligere miljø i sene kveldstimer for alle. Dersom noen kan tenke seg å bli med i staben, så velger du selv hvor ofte du vil gå. Ravnene går alltid flere i lag.

Les mer

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ons 24.10 10:00 Bridgeklubb Ringerike Frivilligsentral
Ons 31.10 10:00 Bridgeklubb Ringerike Frivilligsentral
Ons 07.11 10:00 Bridgeklubb Ringerike Frivilligsentral
Ons 14.11 10:00 Bridgeklubb Ringerike Frivilligsentral
Ons 14.11 11:00 Lesering Ringerike Frivilligsentral

Nyheter

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

Tilbakeblikk

- uten tittel -

2018 © Ringerike frivilligsentral