Velkommen til oss

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

Advokatene i Ringerike er tilstede torsdager i oddetallsuker etter turnus. Her er mulig å få gode, enkle råd. Denne hjelpen er gratis. Møt opp kl 18.00. Oppstart månedsskiftet januar/februar og avslutning i begynnelsen av desember, samtidig som det er lang sommerferie. Ring oss gjerne for informasjon om hvilken advokat som har vakt.

Les mer

Som aktivitetsvenn bidrar du med at demente får en bedre hverdag gjennom besøk og/eller aktivitet i institusjon eller privat hjem. Et par timer hver 14. dag eller hver uke. Alle må gjennomgå kurs, og det arrangeres felles samlinger for aktivitetsvennene for å dele erfaringer.

Les mer

Ringerike Frivilligsentral er med i et opplegg med båtvettundervisning for 7. klasse på grunnskoler nærliggende vann/elv. Dette er et samarbeid med politi, brann- og redningstjenesten, Ringerike Røde kors, kjentmann Frivilligsentralen i Hole og Ringerike kommune. Undervisningen foregår på våren.

Les mer

Gruppevirksomhet som er åpne for alle.

Les mer

Mange av sentralens frivillige hjelpere bidrar med hjelp på institusjoner i distriktet. Aktiviteter kan være sosialt samvær, tur, høytlesning, arrangementer, sang og musikk. Per i dag er det frivillige hjelpere på Hønefoss, Hvelven og Sokna omsorgssenter, Austjord behandlingssenter og Fossetorget.

Les mer

Hver høst formidler vi kontakt mellom de som har frukt og bær som de ikke benytter seg av, og de som ønsker å plukke. Har du bær/epler/pærer i hagen som du selv ikke bruker, eller ønsker du å få lov til å plukke? Ta kontakt så formidler vi ønskene. Ingen betaling for råvarene.

Les mer

Oversikt over sentralens gruppevirksomhet som er åpen for alle.

Les mer

Det samles inn julegaver som gis videre til barnevernet i kommunen. Hvis du har noe å gi, så pakk gaven inn og kom innom oss. Vi setter på lapper sammen med giver. Lappene skal vise alder, kjønn osv slik at gaven kommer til rette vedkommende. Barnevernet tar av disse lappene før utlevering. Dette er en fint bidrag til å skape en hyggelig jul for mange barn/unge.

Les mer

Ringerike Frivilligsentral arrangerer Klesbyttekveld mandag 29. april. Her får du anledning til å fornye garderoben din. Det er ikke nødvendig å kaste tøy selv om man ikke bruker det selv. Klesbytting er sosialt og miljøvennlig.

Les mer

Velkommen til kveldsturen Kul-Tur med fine turer i nærområdene i sommerhalvåret. Oppstart når det begynner å bli mulig å ferdes i skogen på våren, og avslutning på høsten når det begynner å bli mørke kvelder. Avreise fra Ringerike Frivilligsentral kl 17.30. En frivillig hjelper er turleder hver gang. Passasjerer betaler kr 20 i bensinpenger i tillegg til evt bomkostnader. Ta på gode sko og ta gjerne med litt nistemat. Turene annonseres under "det skjer" i Ringerikes Blad.

Les mer

Frivillige leser Ringerikes Blad inn på cd. Disse sendes ut til blinde og svaksynte i Ringerike, Hole og Jevnaker. Det er gratis å motta disse tjenestene. Ta kontakt dersom du vet om noen som ønsker lydavis.

Les mer

I samarbeid med Ringerike kommune kjører frivillige hjelpere ut middag fra Ringerikskjøkken til hjemmeboende eldre i Hønefoss, på Sokna og på Ask/Tyristrand. I Hønefoss kjøres maten ut tirsdag og fredag. På Sokna og Tyristrand kjøres det ut onsdager. For de som ønsker tilkjørt middag må Ringerikskjøkken kontaktes.

Les mer

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

2019 © Ringerike frivilligsentral