Trenger du hjelp

Dersom du har behov for hjelp så kan dette være noen eksempler på hva vi kan bidra med:

  • Turvenn
  • Ledsagelse
  • Sosial kontakt
  • Handling 
  • Befraktning
  • Følgehjelp 
  • Små praktiske oppgaver
  • Rådgivning ifm boligspørsmål
  • Skriving av søknader/brev
  • Deltagelse i sosiale grupper

Du må selv betale bensinutgifter dersom bil benyttes.
Utstyr som den frivillige har behov for å benytte må du selv skaffe til veie.
Enkelte oppdrag som utgjør en fare for den frivillige, husvask og større arbeider med hage o.l. kan ikke utføres. 

Taushetsplikt

Alle frivillige hjelpere er underlagt taushetsplikt.

Målgruppe

Målgruppen er alle i Ringerike kommune som har et behov for hjelp som Ringerike Frivilligsentral kan tilby.

2018 © Ringerike frivilligsentral