Trenger du hjelp

Dersom du har behov for hjelp så kan dette være noen eksempler på hva vi kan bidra med:

  • Turvenn
  • Ledsagelse
  • Sosial kontakt
  • Handling 
  • Befraktning
  • Følgehjelp 
  • Små praktiske oppgaver
  • Rådgivning ifm boligspørsmål
  • Skriving av søknader/brev
  • Deltagelse i sosiale grupper

Du må selv betale bensinutgifter dersom bil benyttes.
Utstyr som den frivillige har behov for å benytte må du selv skaffe til veie.
Enkelte oppdrag som utgjør en fare for den frivillige, husvask og større arbeider med hage o.l. kan ikke utføres. 

Taushetsplikt

Alle frivillige hjelpere er underlagt taushetsplikt.

Målgruppe

Målgruppen er alle i Ringerike kommune som har et behov for hjelp som Ringerike Frivilligsentral kan tilby.

Flere dokumenter

RINGERIKE Frivilligsentral

Ringerike Frivilligsentral skal koordinere og videreutvikle frivillig arbeid i Ringerike kommune. Det vil si at sentralen skal være et bindeledd mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som ønsker denne assistanse.

Nyheter

Randi Hallmann har vært frivillig hjelper ved Ringerike Frivilligsentral siden 1996. Randi har gjort en uvurderlig jobb og avlastet daglig leder i dennes arbeid. Randi har dessuten vært et ansikt utad og en imøtekommende og hyggelig person som alle besøkende har sett i sitt møte med sentralen. Både styret og administrasjonen vil takke Randi for en fantastisk jobb i alle disse år. Randi ga seg som kontormedarbeider 1/1-2017. Tusen takk Randi!

Ønsker du å bli en frivillig hjelper?

Rolf hos kongen

Vår mangeårige frivillige hjelper, Rolf Gandrud, ble invitert til kongen som takk for hans frivillige innsats i mange år.

Grasrotandelen

Hva er Grasrotandelen? Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping der du som registrert spiller kan velge et lag eller forening som du ønsker å støtte uten at det går ut over din innsats eller premie.

Om oss

Formål: Ringerike Frivilligsentral skal være et kontaktpunkt og bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats i nærmiljøet og de som ønsker å motta slik hjelp.

25-års jubileum

Ringerike Frivilligsentral feiret 25-års drift på Klækken hotell på Den Internasjonale Frivillighetsdagen 5. desember 2016. Tilstede var 184 frivillige hjelpere og innbudte gjester. Gutta på skauen underholdt med trivelig sang og musikk. Mange gode samarbeidspartnere ga rosende ord og gaver, noe som har stor betydning for sentralen. Styreleder Odd Tangen ønsket velkommen og nestleder Ola Solheim var toastmaster. En svært vellykket feiring for sentralens trofaste og flotte frivillige hjelpere!

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige hjelpere ved sentralen og du er velkommen innom oss i Torvgt. 10 for en prat, eller du kan ta kontakt med oss på tlf 32142100.

Vedtekter

2019 © Ringerike frivilligsentral