Kul-Tur

Velkommen til kveldsturen Kul-Tur med fine turer i nærområdene i sommerhalvåret. Oppstart når det begynner å bli mulig å ferdes i skogen på våren, og avslutning på høsten når det begynner å bli mørke kvelder. Avreise fra Ringerike Frivilligsentral kl 17.30. En frivillig hjelper er turleder hver gang. Passasjerer betaler kr 20 i bensinpenger i tillegg til evt bomkostnader. Ta på gode sko og ta gjerne med litt nistemat. Turene annonseres under "det skjer" i Ringerikes Blad.


2020 © Ringerike Frivilligsentral