Rolf hos kongen

Vår mangeårige frivillige hjelper, Rolf Gandrud, ble invitert til kongen som takk for hans frivillige innsats i mange år.

Rolf Gandrud har vært frivillig hjelper her ved sentralen siden 1992. Han jobber flere timer flere dager i uka, og gjør en uvurderlig innsats. Han har vært koordinator for matombringelsen og vært en av våre mest ivrige handlere i alle år. Rolf er godt kjent på Ringerike som tidligere kjøpmann. Han er godt likt av gammel som ung, og vi i Ringerike Frivilligsentral ønsker å takke for mange års tjeneste. Vi håper han vil være hos oss i mange år til. Invitasjonen hos Kongen, sammen med mange andre frivillige hjelpere fra landet, var en minnerik og hyggelig dag for Rolf og vi ved Ringerike Frivilligsentral er stolte og takknemlige for at han var en av de som ble innbudt.

2018 © Ringerike frivilligsentral