RINGERIKE Frivilligsentral

Ringerike Frivilligsentral skal koordinere og videreutvikle frivillig arbeid i Ringerike kommune. Det vil si at sentralen skal være et bindeledd mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som ønsker denne assistanse.

Velkommen til Ringerike Frivilligsentral - Torvgaten 10 på Nordsiden

Bruk

   REKLAMEfilm om Frivilligsentralene

  • Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din

  • Å være frivillig er å bry seg om sine medmennesker og gi av sin tid til andre.
  • Som frivillig hjelper er det mange positive opplevelser i møte med andre mennesker.
  • Ringerike Frivilligsentral er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker.

Ønsker du å gjøre noe for andre? 
Er det noe vi kan hjelpe deg med?

 

                         

P1020283 (3)

2018 © Ringerike frivilligsentral