Ønsker du å bli en frivillig hjelper?

Ønsker du å bli en frivillig hjelper?

Du bestemmer selv hva du ønsker å bidra med.
Du bestemmer selv hvor mye tid du ønsker å avsette til frivillig arbeid.
Du avgjør selv når du evt vil avslutte aktiviteten.
Du får anledning til å gi av deg selv og hjelpe andre. 
Du får et bredere nettverk.
Du får også anledning til å delta i gruppevirksomhet som en deltager uten ansvar.
Dersom du ønsker å starte et nytt tiltak, forsøker vi å legge til rette for det.
Vi gir deg gjerne en attest for ditt frivillige engasjement.


Oppgaver som du kan delta på:

Telefonkontakt, turvenn, sosial kontakt, handling, kjøreoppdrag, ledsagelse, rådgivning, matombringelse, natteravn, sorggruppeleder, flerkulturelt arbeid, lydavisinnleser, frivillig i institusjon, håndarbeidsgruppe, hjelp ved arrangementer, turleder, aktivitetsvenn overfor demente o.a.

 

2018 © Ringerike frivilligsentral