Ønsker du å bli en frivillig hjelper?

Ønsker du å bli en frivillig hjelper?

Du bestemmer selv hva du ønsker å bidra med.
 Du bestemmer selv hvor mye tid du ønsker å avsette til frivillig arbeid.
 Du avgjør selv når du evt vil avslutte aktiviteten.
 Du får anledning til å gi av deg selv og hjelpe andre.
 Du får et bredere nettverk.
 Du får også anledning til å delta i gruppevirksomhet som en deltager uten ansvar.
 Dersom du ønsker å starte et nytt tiltak, forsøker vi å legge til rette for det.
 Vi gir deg gjerne en attest for ditt frivillige engasjement.


 Oppgaver som du kan delta på:

Telefonkontakt, turvenn, sosial kontakt, handling, kjøreoppdrag, ledsagelse, rådgivning, matombringelse, natteravn, sorggruppeleder, flerkulturelt arbeid, lydavisinnleser, frivillig i institusjon, håndarbeidsgruppe, hjelp ved arrangementer, turleder, aktivitetsvenn overfor demente o.a.
På grunn av koronasituasjonen lar ikke alle oppgaver seg gjennomføre nå. Ta kontakt med oss på tlf. 32 14 21 00 eller på post@ringerike.frivilligsentral.no for nærmere informasjon.

 Bli frivillig - klikk her

Flere dokumenter

Smittevern

Informasjon om smitteverntiltak ved Ringerike Frivilligsentral

RINGERIKE Frivilligsentral

Ringerike Frivilligsentral skal koordinere og videreutvikle frivillig arbeid i Ringerike kommune. Det vil si at sentralen skal være et bindeledd mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som ønsker denne assistanse.

Styret

Styret ved Ringerike Frivilligsentral består av representanter fra 30 samarbeidsorganisasjoner.

Trofast frivillig hjelper

Randi Hallmann har vært frivillig hjelper ved Ringerike Frivilligsentral siden 1996. Randi har gjort en uvurderlig jobb og avlastet daglig leder i dennes arbeid. Randi har dessuten vært et ansikt utad og en imøtekommende og hyggelig person som alle besøkende har sett i sitt møte med sentralen. Både styret og administrasjonen vil takke Randi for en fantastisk jobb i alle disse år. Randi ga seg som kontormedarbeider 1/1-2017. Tusen takk Randi!

Trenger du hjelp

Rolf hos kongen

Vår mangeårige frivillige hjelper, Rolf Gandrud, ble invitert til kongen som takk for hans frivillige innsats i mange år.

Grasrotandelen

Hva er Grasrotandelen? Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping der du som registrert spiller kan velge et lag eller forening som du ønsker å støtte uten at det går ut over din innsats eller premie.

Om oss

Formål: Ringerike Frivilligsentral skal være et kontaktpunkt og bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats i nærmiljøet og de som ønsker å motta slik hjelp.

25-års jubileum

Ringerike Frivilligsentral feiret 25-års drift på Klækken hotell på Den Internasjonale Frivillighetsdagen 5. desember 2016. Tilstede var 184 frivillige hjelpere og innbudte gjester. Gutta på skauen underholdt med trivelig sang og musikk. Mange gode samarbeidspartnere ga rosende ord og gaver, noe som har stor betydning for sentralen. Styreleder Odd Tangen ønsket velkommen og nestleder Ola Solheim var toastmaster. En svært vellykket feiring for sentralens trofaste og flotte frivillige hjelpere!

Bli frivillig

Ta kontakt med oss på tlf 32 14 21 00 eller på post@ringerike.frivilligsentral.no

Vedtekter

Personvernerklæring for Ringerike Frivilligsentral

Dette dokumentet handler om hvordan Ringerike Frivilligsentral samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Åpningstider

Kontortid 10.00-14.00. Vi nås på tlf. 32 14 21 00 hverdager kl. 8-15.30. Du kan også kontakte oss på post@ringerike.frivilligsentral.no

Informasjon - Ringerike kommunes nettside

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

2020 © Ringerike Frivilligsentral