Dette skjer på huset

Gruppevirksomhet som er åpne for alle.


Mandager i oddetallsuker Håndarbeidsgruppe kl 11.00
Mandager i oddetallsuker Datasamling kl 12.00
Mandager i partallsuker Mimreklubb kl 12.00
Tirsdager Runes trim- og motivasjonsgruppe kl 18.00
Andre tirsdag i måneden Historiegruppe kl 12.00
Onsdager Bridgeklubb kl 10.00
Andre onsdag i måneden Lesering kl 11.00
Torsdager i partallsuker Engelskgruppe kl 13.00
Torsdager i partallsuker Quiz kl 18.00
Torsdager etter turnus Advokatrådgivning kl 18.00
Torsdager i oddetallsuker Singelgruppe kl 18.00
Fredager i partallsuker Pustegruppe kl 11.00
Fredager i partallsuker Treffpunkt kl 12.30
Fredager i oddetallsuker Temakafè kl 11.00
Flere aktiviteter

Advokatrådgivning

Advokatene i Ringerike er tilstede torsdager i oddetallsuker etter turnus. Her er mulig å få gode, enkle råd. Denne hjelpen er gratis. Møt opp kl 18.00. Oppstart månedsskiftet januar/februar og avslutning i begynnelsen av desember, samtidig som det er lang sommerferie. Ring oss gjerne for informasjon om hvilken advokat som har vakt.

Aktivitetsvenn for demente

Som aktivitetsvenn bidrar du med at demente får en bedre hverdag gjennom besøk og/eller aktivitet i institusjon eller privat hjem. Et par timer hver 14. dag eller hver uke. Alle må gjennomgå kurs, og det arrangeres felles samlinger for aktivitetsvennene for å dele erfaringer.

Båtvettundervisning

Ringerike Frivilligsentral er med i et opplegg med båtvettundervisning for 7. klasse på grunnskoler nærliggende vann/elv. Dette er et samarbeid med politi, brann- og redningstjenesten, Ringerike Røde kors, kjentmann Frivilligsentralen i Hole og Ringerike kommune. Undervisningen foregår på våren.

Frivillig i institusjon

Mange av sentralens frivillige hjelpere bidrar med hjelp på institusjoner i distriktet. Aktiviteter kan være sosialt samvær, tur, høytlesning, arrangementer, sang og musikk. Per i dag er det frivillige hjelpere på Hønefoss, Hvelven og Sokna omsorgssenter, Austjord behandlingssenter og Fossetorget.

Frukt- og bærformidling

Hver høst formidler vi kontakt mellom de som har frukt og bær som de ikke benytter seg av, og de som ønsker å plukke. Har du bær/epler/pærer i hagen som du selv ikke bruker, eller ønsker du å få lov til å plukke? Ta kontakt så formidler vi ønskene. Ingen betaling for råvarene.

2019 © Ringerike frivilligsentral