Skue Sparebank støtter Ringerike Frivilligsentral

Skue Sparebank Hønefoss ønsker å være en stolt og god støttespiller gjennom avtalen med Ringerike Frivilligsentral som er videreført med ytterligere ett år.

Det er tidligere inngått en avtale mellom Hønefoss Sparebank  og Ringerike Frivilligsentral over en treårsperiode hvor banken har støttet sentralen med kr. 50.000 årlig. Nå er avtalen videreført med ytterligere ett år. 

Ole Jan Aslaksrud, leder marked i Skue Sparebank Hønefoss, overrakte også en koronagave på kr. 10.000 som skal benyttes til glede for sentralens frivillige hjelpere når tiden er moden for det.

Ringerike Frivilligsentral setter svært stor pris på den flotte gaven og takker så mye. Det er av stor betydning for frivilligsentralen å ha så gode lokale støttespillere, sier styreleder Odd Tangen.

Liv Beate Rolid Hagen og Ole Jan Aslaksrud med avtalen som ble inngått i 2018.

2020 © Ringerike Frivilligsentral