Økonomisk støtte fra Hønefoss Sparebank

Hønefoss Sparebank har til sammen støttet Ringerike Frivilligsentral (RFS) med 70.000 kroner i 2019.

I fjor ble det inngått en avtale mellom Hønefoss Sparebank og Ringerike Frivilligsentral over en treårsperiode hvor banken støtter med kr. 50.000 årlig. I tillegg mottok sentralen et gavebeløp på 10.000 kroner i mars, og forleden overrakte Ole Jan Aslaksrud, leder i marked Hønefoss Sparebank en julegave på 10.000 kroner til Odd Tangen, styreleder ved Ringerike Frivilligsentral.

Styret og administrasjonen ved RFS setter svært stor pris på den flotte støtten, og midlene vil gå tilbake til sentralens frivillige hjelpere gjennom samlinger, turer og aktiviteter. Det er av stor betydning for RFS å ha så gode støttespillere i lokalsamfunnet.

Liv Beate Rolid Hagen, Ringerike Frivilligsentral og Ole Jan Aslaksrud, Hønefoss Sparebank med avtalen om støtte gjennom en treårsperiode.

2020 © Ringerike Frivilligsentral