Om oss

Formål: Ringerike Frivilligsentral skal være et kontaktpunkt og bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats i nærmiljøet og de som ønsker å motta slik hjelp.


 
Sentralen skal også fungere som en møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige. Vi har som mål å finne gode metoder for koordinering av frivillig innsats i by og bygd.

Ringerike Frivilligsentral startet opp i 1991 gjennom søknad til Helse- og Sosialdepartementet om økonomiske midler. Flere pensjonistforeninger tok initiativet via Eldrerådet for å opprette et kontor for rådgivning og formidling av tjenester for og med eldre i kommunen. Kontoret fikk navnet "Eldre hjelper eldre" og ble ledet av et styre fra de samarbeidende organisasjonene i kommunen.Flere sentraler ble opprettet på landsbasis og navnet ble endret til Frivillighetssentralen i Ringerike, og formålet ble å rette tilbudet til alle med omsorgbehov. Senere er navnet endret til Ringerike Frivilligsentral.

Sentralen har egne vedtekter, og det utarbeides hvert år handlingsplan, årsmelding,budsjett og regnskap. Ringerike Frivilligsentral har 32 samarbeidende lag og foreninger.

2018 © Ringerike frivilligsentral