Kurs for aktivitetsvenner for personer med demens

Kurs for aktivitetsvenner for personer med demens

Nasjonalforeningen for folkehelse har brukt midlene fra TV-aksjonen i 2013 til å opprette et tilbud om aktivitetsvenner for personer med demens. I Ringerike kommune er tilbudet aktivt organisert av kommunen og frivilligsentralen i tråd med nasjonalforeningens retningslinjer. Det gis tilbud om kurs for de som ønsker å bli en aktivitetsvenn hvor demenskoordinator og frivillighetskoordinator er kursholdere. For de som har ønske om å bidra som frivillig aktivitetsvenn avvikles det nytt kurs 25. september og 9. oktober kl 17.30 ved Ringerike Frivilligsentral i Torvgt. 10. Ta gjerne kontakt på tlf 32142100 for ytterligere opplysninger.

2020 © Ringerike Frivilligsentral