Frivillig i institusjon - Avlyst inntil videre

Mange av sentralens frivillige hjelpere bidrar med hjelp på institusjoner i distriktet. Aktiviteter kan være sosialt samvær, tur, høytlesning, arrangementer, sang og musikk. Per i dag er det frivillige hjelpere på Hønefoss, Hvelven og Sokna omsorgssenter, Austjord behandlingssenter og Hallingby omsorgssenter.
2020 © Ringerike Frivilligsentral