Aktivitetsvenn for demente

Avlyst inntil videre. Som aktivitetsvenn bidrar du med at demente får en bedre hverdag gjennom besøk og/eller aktivitet i institusjon eller privat hjem. Et par timer hver 14. dag eller hver uke. Alle må gjennomgå kurs, og det arrangeres felles samlinger for aktivitetsvennene for å dele erfaringer.

Frivillige aktivitetsvenner har gjennomgått kurs etter opplegg fra Nasjonalforeningen For Folkehelse. Demenskoordinator i kommunen er kursholder, og representanter fra institusjoner i kommunen er med i arbeidsgruppen, sammen med aktivitets- og nettverkskoordinator, folkehelsekoordinator og daglig leder ved RFS.

2020 © Ringerike Frivilligsentral