Aktivitetsvenn for demente

Som aktivitetsvenn bidrar du med at demente får en bedre hverdag gjennom besøk og/eller aktivitet i institusjon eller privat hjem. Et par timer hver 14. dag eller hver uke. Alle må gjennomgå kurs, og det arrangeres felles samlinger for aktivitetsvennene for å dele erfaringer.

Frivillige aktivitetsvenner har gjennomgått kurs etter opplegg fra Nasjonalforeningen For Folkehelse. Demenskoordinator i kommunen er kursholder, og representanter fra institusjoner i kommunen er med i arbeidsgruppen, sammen med aktivitets- og nettverkskoordinator, folkehelsekoordinator og daglig leder ved RFS.

Flere aktiviteter

Advokatrådgivning

Advokatene i Ringerike er...

Båtvettundervisning

Ringerike Frivilligsentra...

Dette skjer på huset

Gruppevirksomhet som er å...

Frivillig i institusjon

Mange av sentralens frivi...

Frukt- og bærformidling

Hver høst formidler vi ko...

Gruppevirksomhet

Oversikt over sentralens ...

2018 © Ringerike frivilligsentral