Advokatrådgivning

Avlyst inntil videre. Advokatene i Ringerike er tilstede annen hver torsdager etter turnus.

Advokatene i Ringerike er tilstede annen hver torsdager etter turnus. Her er mulig å få gode, enkle råd. Denne hjelpen er gratis. Møt opp kl 18.00. Oppstart i januar og avslutning i desember, samtidig som det er lang sommerferie. Ring oss gjerne for mer informasjon.

 Datoer i 2020: AVLYST INNTIL VIDERE
 9. januar              Advokat Kjersti Fossum Engnæs
23. januar             Advokat Per Engebreth Askilsrud
 6. februar            Advokat Magnhild Bjertnæs
20. februar           Advokat Annie Braseth
  5. mars               Advokat Hans Petter Askilsrud
19. mars              Advokat Kjersti Fossum Engnæs
  2. april               Advokat Per Engebreth Askilsrud
16. april               Advokat Magnhild Bjertnæs
30. april               Advokat Annie Braseth
14. mai                Advokat Hans Petter Askilsrud
28. mai                Advokat Kjersti Fossum Engnæs
11. juni                Advokat Per Engebreth Askilsrud
27. august          Advokat Magnhild Bjertnæs
10. september   Advokat Annie Braseth
24. september   Advokat Hans Petter Askilsrud
  8. oktober         Advokat  Kjersti Fossum Engnæs
22. oktober         Advokat Per Engebreth Askilsrud
  5. november     Advokat Magnhild Bjertnæs
19. november     Advokat Hans Petter Askilsrud
17. desember     Advokat Kjersti Fossum Engnæs

Torsdag 3. september kl. 17.30-19.30 tilbyr Advokatforeningen Buskerud gratis juridisk rådgivning på tlf. 92 11 04 66.

De som ønsker å benytte seg av tjenesten kan ringe 92 11 04 66 i det avsatte tidsrommet for å få snakke med en advokat. Man kan også eventuelt sende en SMS med navn, telefonnummer og adresse, samt et stikkord om hva saken gjelder eller hvilket rettsområde, for eksempel «arbeidsrett», «arv» eller «husleie». NB! Det må ikke sendes sensitive opplysninger per SMS.


Flere aktiviteter

Aktivitetsvenn for demente

Avlyst inntil videre. Som aktivitetsvenn bidrar du med at demente får en bedre hverdag gjennom besøk og/eller aktivitet i institusjon eller privat hjem. Et par timer hver 14. dag eller hver uke. Alle må gjennomgå kurs, og det arrangeres felles samlinger for aktivitetsvennene for å dele erfaringer.

BUA Ringerike

Hos BUA Ringerike kan alle kommunens innbyggere låne gratis aktivitetsutstyr: For eksempel ski, skøyter, slalåmski, lavvo, kano, kubbspill og balansesykler. Låntaker må være over 18 år og registrerer seg som låntager på BUA.io - se link under.

Båtvettundervisning

Ringerike Frivilligsentral er med i et opplegg med båtvettundervisning for 7. klasse på grunnskoler nærliggende vann/elv. Dette er et samarbeid med politi, brann- og redningstjenesten, Ringerike Røde kors, kjentmann Frivilligsentralen i Hole og Ringerike kommune. Undervisningen foregår på våren.

Dette skjer på huset

Vi følger de nye anbefalingene fra myndighetene, og våre innendørsgrupper på huset tar en pause fra 9. november – foreløpig i to uker. Ukesoversikt/timeplan over hva som foregår på huset. Gruppene og aktivitetene er åpne for alle.

Frivillig i institusjon - Avlyst inntil videre

Mange av sentralens frivillige hjelpere bidrar med hjelp på institusjoner i distriktet. Aktiviteter kan være sosialt samvær, tur, høytlesning, arrangementer, sang og musikk. Per i dag er det frivillige hjelpere på Hønefoss, Hvelven og Sokna omsorgssenter, Austjord behandlingssenter og Hallingby omsorgssenter.

2020 © Ringerike Frivilligsentral