Advokatrådgivning

Advokatene i Ringerike er tilstede torsdager i oddetallsuker etter turnus. Her er mulig å få gode, enkle råd. Denne hjelpen er gratis. Møt opp kl 18.00. Oppstart månedsskiftet januar/februar og avslutning i begynnelsen av desember, samtidig som det er lang sommerferie. Ring oss gjerne for informasjon om hvilken advokat som har vakt.

24. januar               Advokat Willy Ruud
7. februar                Advokat Magnhild Bjertnæs
21. februar              Advokat Annie Braseth
7. mars                    Advokat Gunn Iren Midtbø
21. mars                  Advokat Kjersti Fossum Engnæs
4. april                      Advokat Per Engebreth Askilsrud
25. april                    Advokat Willy Ruud
9. mai                       Advokat Magnhild Bjertnæs
29. august               Advokat Annie Braseth
12. september        Advokat Gunn Iren Midtbø
26. september        Advokat Kjersti Fossum Engnæs
10. oktober             Advokat Per Engebreth Askilsrud
24. oktober             Advokat Willy Ruud
7. november           Advokat Magnild Bjertnæs
21. november        Advokat Annie Braseth
5. desember          Advokat Gunn Iren Midtbø2019 © Ringerike frivilligsentral