Temakafè

Fredager kl 11.00 i oddetallsuker ut fra vedlagte oversikt. Gratis inngang. Vafler og kaffe fås kjøpt. Velkommen til alle interesserte.
2019 © Ringerike frivilligsentral