Matombringelse

I samarbeid med Ringerike kommune kjører frivillige hjelpere ut middag fra Ringerikskjøkken til hjemmeboende eldre i Hønefoss, på Sokna og på Ask/Tyristrand. I Hønefoss kjøres maten ut tirsdag og fredag. På Sokna og Tyristrand kjøres det ut onsdager. For de som ønsker tilkjørt middag må Ringerikskjøkken kontaktes.

Advokatrådgivning

Advokatene i Ringerike er...

Båtvettundervisning

Ringerike Frivilligsentra...

Dette skjer på huset

Gruppevirksomhet som er å...

Frivillig i institusjon

...

Frukt- og bærformidling

...

Gruppevirksomhet

...

2018 © Ringerike frivilligsentral