Matombringelse

I samarbeid med Ringerike kommune kjører frivillige hjelpere ut middag fra Ringerikskjøkken til hjemmeboende eldre i Hønefoss, på Sokna og på Ask/Tyristrand. I Hønefoss kjøres maten ut tirsdag og fredag. På Sokna og Tyristrand kjøres det ut onsdager. For de som ønsker tilkjørt middag må Ringerikskjøkken kontaktes.


2019 © Ringerike frivilligsentral