Båtvettundervisning

Ringerike Frivilligsentral er med i et opplegg med båtvettundervisning for 7. klasse på grunnskoler nærliggende vann/elv. Dette er et samarbeid med politi, brann- og redningstjenesten, Ringerike Røde kors, kjentmann Frivilligsentralen i Hole og Ringerike kommune. Undervisningen foregår på våren.


Flere aktiviteter

Advokatrådgivning

Advokatene i Ringerike er...

Aktivitetsvenn for demente

Som aktivitetsvenn bidrar...

Dette skjer på huset

Gruppevirksomhet som er å...

Frivillig i institusjon

Mange av sentralens frivi...

Frukt- og bærformidling

Hver høst formidler vi ko...

Gruppevirksomhet

Oversikt over sentralens ...

2018 © Ringerike frivilligsentral