PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Samarbeidsorganisasjoner

Ringerike kirkelige fellesråd
Frelsesarmeen Ringerike
Ringerike Røde kors besøkstjeneste
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Hønefoss sanitetsforening
Hval sanitetsforening
Viker sanitetsforening
Åsa sanitetsforening
Viul sanitetsforening
Follum fabrikkers pensjonistforenig
Forsvarets seniorforbund avd Ringerike/Hole
Hønefoss og omegn pensjonistforening
Forsvarets seniorforbund avd Ingeniørvåpenet
Jernbanens pensjonistforening
Fagforbundet Ringerike pensjonistgruppe
Sokna pensjonistforening
Tyristrand og omegn pensjonistforening
Vegård pensjonistforening
Ådal pensjonistforening
Åsbygda og Viul pensjonistforening
Lions club Heradsbygda
Lions club Ådal
Lions club Hønefoss
Lions club Sokna
Lions club Tyristrand
Lions club Vassfaret
Lions club Haugsbygd
Lions club Ringerike/Veigin
Lions club Ringerike
Kiwanis club Ringerike
Hønefoss-Ringerike Rotary Club
Hønefoss øst Rotary Club