PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om oss

Formål:
Ringerike Frivilligsentral skal være et kontaktpunkt og bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats i nærmiljøet og de som ønsker å motta slik hjelp.
 
Sentralen skal også fungere som en møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige. Vi har som mål å finne gode metoder for koordinering av frivillig innsats i by og bygd.

Ringerike Frivilligsentral startet opp i 1991 gjennom søknad til Helse- og Sosialdepartementet om økonomiske midler. Flere pensjonistforeninger tok initiativet via Eldrerådet for å opprette et kontor for rådgivning og formidling av tjenester for og med eldre i kommunen. Kontoret fikk navnet "Eldre hjelper eldre" og ble ledet av et styre fra de samarbeidende organisasjonene i kommunen.Flere sentraler ble opprettet på landsbasis og navnet ble endret til Frivillighetssentralen i Ringerike, og formålet ble å rette tilbudet til alle med omsorgbehov. Senere er navnet endret til Ringerike Frivilligsentral.

Ringerike Frivilligsentral drives etter gjeldende retningslinjer fra Kirke- og Kulturdepartementet. Sentralen har egne vedtekter, og det utarbeides hvert år handlingsplan, årsmelding,budsjett og regnskap. Ringerike Frivilligsentral har 32 samarbeidene lag og foreninger.